loader-logo

Materiale informative referitoare la măsurile de mediu și climă

https://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html
 1. Broșura privind măsurile  compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2021;
 2. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
 3. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – Agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
 4. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
 5. Pliant privind Pachetul 8 – Rase în pericol de abandon – 2021;
 6. Lista soiurilor/hibrizilor de porumb, sorg, floarea-soarelui și soia eligibili pentru Pachetul 5 adresat adaptării la efectele schimbărilor climatice în cadrul Măsurii 10 din PNDR 2014-2020”;
 7. Lista Organismelor de control pentru agricultura ecologică aprobate de MADR;
 8. Broșura „Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor”;
 9. Broșura „Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată”;
 10. Lista zonelor eligibile pentru măsurile de mediu și climă (M10, M11, M13);
 11. Hărțile zonelor eligibile pentru M10, M11 și M13, pe județe;
 12. Calendarele lucrărilor agricole pentru pachetele aferente M10;
 13. Modelele caietelor de agro-mediu și agricultură ecologică și instrucțiunile de completare;
 14. Pliant – Depune Cererea unică de plată;
 15. Pliant IPA online;
 16. Pliant privind schemele/măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din România în Campania 2021;
 17. Pliant privind normele de ecoconditionalitate – 2021;
 18. Formularul cererii unice de plată pentru Campania 2021;
 19. Instrucțiunile de completare a Cererii unice de plată – Campania 2021.
0 Voturi


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut