loader-logo

Comisii

I. Comisia juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 

FunctieNume
PreşedinteHarca Constantin
SecretarFundeanu Doru
MembruAnghel Paulina
MembruNicolici Marin
MembruDaju Constantin

II. Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajararea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism

FunctieNume
PreşedinteSeler Ionuţ Daniel
SecretarEnculescu Mihai
MembruDaju Ştefan
MembruEnache Constantin
MembruNicolici Marin

III. Comisia învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, muncă şi protecţie socială

FunctieNume
PreşedintePuşcu Marioara
SecretarCojocaru Marin
MembruFundeanu Doru
MembruBaran Victor
MembruPuşcu Titu

Sari la conținut